Đà Nẵng nghiên cứu, hợp thửa làm công viên với 15.000 lô đất tái định cư chưa bố trí

Tại Đà Nẵng còn hơn 15.000 lô đất tái định cư chưa bố trí, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu triển khai nghiên cứu xem xét điều chỉnh qui hoạch, hợp thửa để hình thành các công trình công cộng, thiết chế văn hóa, công viên cây xanh phục vụ người dân.

Đó là một nội dung trong văn bản chỉ đạo của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đối với các Sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố vừa được ban hành.

Theo văn bản, đối với Trung tâm Phát triển quĩ đất thành phố, ông Thơ yêu cầu Trung tâm phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công khai, minh bạch các loại quĩ đất (đất ở, đất thương mại dịch vụ...) để các tổ chức, cá nhân được biết.

IMG_1253

Công viên 29/3 TP Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Luận).

Xây dựng kế hoạch quản lí, khai thác quĩ đất tái định cư theo nguyên tắc công khai, minh bạch, ưu tiên phục vụ bố trí tái định cư các dự án quan trọng, cấp bách, không nhất thiết các dự án đều phải đầu tư khu tái định cư riêng, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong tháng 9/2019. 

Đối với hơn 15.000 lô đất tái định cư chưa bố trí, triển khai nghiên cứu xem xét điều chỉnh qui hoạch, hợp thửa để hình thành các công trình công cộng, thiết chế văn hóa, công viên cây xanh phục vụ người dân, trình Sở Xây dựng có ý kiến, báo cáo về UBND thành phố trong tháng 10/2019.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư điều hành dự án và UBND các quận, huyện liên quan tính toán tổng thể, dự báo nhu cầu và quĩ đất tái định cư đối với các đồ án qui hoạch, dự án mới.

Trong đó lưu ý, qui hoạch các dự án tái định cư trên địa bàn Hòa Vang phù hợp điều kiện nhà ở nông thôn gắn với bản sắc văn hóa địa phương. 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu qui hoạch, xây dựng các khu đô thị tái định cư, tích hợp bổ sung vào Đồ án điều chỉnh qui hoạch chung của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đảm bảo có tầm nhìn chiến lược, đầu tư đồng bộ về hạ tầng, đảm bảo quĩđất các công trình công cộng, thiết chế văn hóa, hạn chế tối đa việc điều chỉnh, phá vỡ qui hoạch ban đầu, trường hợp thật sự cần thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo qui định.

chọn