Danh Khôi nhận quyết định cưỡng chế thuế gần 94 tỷ đồng

Chi cục thuế Quận 1 (TP HCM) đã ra quyết định cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Danh Khôi do nợ thuế quá thời hạn 90 ngày. Số tiền cưỡng chế là gần 94 tỷ đồng.

Mới đây, CTCP Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC) công bố thông tin về việc nhận được quyết định từ Chi cục thuế quận 1 (TP Hồ Chí Minh) về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Danh Khôi.

Lý do cưỡng chế là Danh Khôi có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Số tiền bị cưỡng chế gần 94 tỷ đồng, thời gian thực hiện cưỡng chế là ngày 14/11. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn một năm, kể từ ngày 14/11/2022 đến ngày 13/11/2023. Nếu Danh Khôi sử dụng hoá đơn từ quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành thì được coi là sử dụng hoá đơn không hợp pháp (trừ trường hợp công ty sử dụng hoá đơn theo từng lần phát sinh). 

Theo báo cáo tài chính riêng của Danh Khôi, tính đến ngày 30/9, thuế và các khoản phải nộp nhà nước của Danh Khôi là hơn 111 tỷ đồng, trong khi khoản mục này ghi nhận tại ngày 30/6 là gần 129 tỷ đồng. Tài liệu này cũng cho thấy, trong 9 tháng, công ty đã nộp gần 32,3 tỷ đồng tiền thuế, tương đương 78% số phải nộp trong năm.  

 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Danh Khôi tại ngày 30/9. (Nguồn: BCTC riêng của Danh Khôi). 

Nói thêm về dòng tiền của doanh nghiệp, tại ngày 30/9, lượng tiền mặt của công ty đạt gần 2,2 tỷ đồng, giảm 58% so với đầu năm. Tài sản của Danh Khôi chủ yếu nằm tại các khoản phải thu 1.589 tỷ đồng, trong đó, trong ngắn hạn là 604 tỷ đồng, đa phần là tiền ký quỹ và tiền hợp tác đầu tư, kinh doanh dự án bất động sản với các bên liên quan. 

Các khoản phải thu tăng cùng với tăng hàng tồn kho, chi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, qua đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và hoạt động đầu tư của Danh Khôi đều ghi nhận giá trị âm, kéo dòng tiền thuần trong 9 tháng âm hơn 3 tỷ đồng.  

chọn
Hơn 75.300 tỷ đồng hợp đồng bán trước của Vinhomes có thể được ghi nhận vào doanh thu năm nay
Theo Yuanta, Vinhomes cho biết 70% giá trị hợp đồng bán trước có thể được ghi nhận vào doanh thu trong năm 2023, vì các hợp đồng này chủ yếu là các căn hộ thấp tầng. Đây cũng là loại hình mà Vinhomes tập trung cho hoạt động bán trước trong năm nay.