Đáp án chi tiết đề Toán thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2019

Dưới đây là đáp án chi tiết đề Toán thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội năm 2019, các thí sinh có thể tham khảo.

Chi tiết lời giải đề Toán thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2019

Chiều nay (2/6), các thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán của kì thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2019 tại Hà Nội. Dưới đây là đề thi: 

Đáp án chi tiết đề Toán thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2019 - Ảnh 1.

Đề Toán thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2019.

Sau đây là đáp án chi tiết đề Toán thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2019, các thí sinh có thể tham khảo: 

Đáp án chi tiết đề Toán thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2019 - Ảnh 2.

Đáp án chi tiết đề Toán thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2019 - Ảnh 3.

Đáp án chi tiết đề Toán thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2019 - Ảnh 4.

Đáp án chi tiết đề Toán thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2019 - Ảnh 5.

Đáp án chi tiết đề Toán thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2019 - Ảnh 6.

Đáp án chi tiết đề Toán thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2019 - Ảnh 7.

Đáp án chi tiết đề Toán thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2019 - Ảnh 8.

Đáp án chi tiết đề Toán thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm 2019. Nguồn: Học mãi.

Theo lịch, sáng mai (3/6), thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội sẽ thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử. Thời gian làm bài mỗi môn là 60 phút.

Năm 2019, toàn thành phố có 85.873 thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội. Tổng nguyện vọng 1 và 2 đăng kí dự tuyển vào các trường là 167.678.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập là 63.090, khoảng 62%. Như vậy, khoảng 23.000 học sinh sẽ phải học trường ngoài công lập hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.


chọn
6 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030
Quảng Nam là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.