Đất có quy hoạch huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Các khu đất có quy hoạch ở huyện Tam Dương theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Tam Dương là một huyện nằm ở vùng trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc, có diện tích tự nhiên là 107,13 km².

Huyện có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Bình Xuyên; Phía tây giáp huyện Lập Thạch với ranh giới là sông Phó Đáy; Phía nam giáp thành phố Vĩnh Yên và hai huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc; Phía bắc giáp huyện Tam Đảo.

Huyện Tam Dương có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Hợp Hòa (huyện lỵ) và 12 xã: An Hòa, Đạo Tú, Đồng Tĩnh, Duy Phiên, Hoàng Đan, Hoàng Hoa, Hoàng Lâu, Hợp Thịnh, Hướng Đạo, Kim Long, Thanh Vân, Vân Hội.

Trên địa bàn Huyện Tam Dương hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở huyện Tam Dương là khu đất dài khoảng 235 m nằm ở sát QL 2C. Khu đất này được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn huyện Tam Dương được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương thời kỳ 2021-2030:

Đất có quy hoạch huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Huyện Tam Dương trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khoanh đỏ là một khu đất có quy hoạch ở TP Phúc Yên. Khu đất được quy hoạch là đất thương mại dịch vụ (Nguồn bản đồ: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Vĩnh Phúc).

Đất có quy hoạch huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Đất có quy hoạch huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 4.

Khu đất có quy hoạch là đất thương mại dịch vụ thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm các khu đất dính quy hoạch ở huyện Tam Dương trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh Phúc TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ các khu đất dính quy hoạch ở huyện Tam Dương TẠI ĐÂY.