Đường sẽ mở ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Những tuyến đường sẽ mở ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc theo bản đồ quy hoạch.

Tam Dương là một huyện nằm ở vùng trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc, có diện tích tự nhiên là 107,13 km².

Huyện có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Bình Xuyên; Phía tây giáp huyện Lập Thạch với ranh giới là sông Phó Đáy; Phía nam giáp thành phố Vĩnh Yên và hai huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc; Phía bắc giáp huyện Tam Đảo.

Huyện Tam Dương có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Hợp Hòa (huyện lỵ) và 12 xã: An Hòa, Đạo Tú, Đồng Tĩnh, Duy Phiên, Hoàng Đan, Hoàng Hoa, Hoàng Lâu, Hợp Thịnh, Hướng Đạo, Kim Long, Thanh Vân, Vân Hội.

Về quy hoạch, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phê duyệt bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Tam Dương.

Một ví dụ về đường sẽ mở ở huyện Tam Dương là đường nối QL 2A với QL 2C. Vị trí cụ thể của đoạn đường này như sau: Điểm đầu trên QL 2A, đoạn Gạch thông gió Hải Đăng; điểm cuối trên QL 2C, đoạn Cửa hàng quần áo thời trang Sài Gòn. Đường này có chiều dài khoảng 740 m.

Những cây cầu, con đường sẽ mở trong tương lai được thể hiện cụ thể trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương thời kỳ 2021-2030:

Đường sẽ mở ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Huyện Tam Dương trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 2.

Trong hai đường kẻ đỏ là đường sẽ mở ở huyện Vĩnh Tường thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến thời kỳ 2021-2030 huyện Vĩnh Tường.

Đường sẽ mở ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Đường nối QL 2C tới QL 1A trên bản đồ Google vệ tinh.

 (Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ những đường lớn sẽ mở ở huyện Tam Dương TẠI ĐÂY.

- Xem thêm bản đồ quy hoạch giao thông huyện Tam Dương TẠI ĐÂY.