Đất có quy hoạch ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030

Các khu đất có quy hoạch ở TP Đà Lạt theo bản đồ sử dụng đất.

Đà Lạt là một thành phố trực thuộc tỉnh và tỉnh lị tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, ở độ cao 1.500 m so với mặt nước biển và diện tích tự nhiên: 393,29 km². Đà Lạt là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam với nhiều khu du lịch.

Địa bàn thành phố có hồ Tuyền Lâm, thác Da Hiông... Vị trí địa lý của TP Đà Lạt như sau: Phía đông và đông nam giáp huyện Đơn Dương; phía tây giáp huyện Lâm Hà; phía nam giáp huyện Đức Trọng; phía bắc giáp huyện Lạc Dương.

Trên địa bàn TP Đà Lạt hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch. Một ví dụ về khu đất có quy hoạch ở TP Đà Lạt là khu đất nằm ở Phường 8, cạnh Bệnh viện Nhi Lâm Đồng về phía đông nam. Khu đất này được quy hoạch là đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở TP Đà Lạt trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt. Dưới đây là một số khu đất có quy hoạch ở TP Đà Lạt thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt.

TP Đà Lạt thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

Khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt. (Ô kẻ viền vàng).

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

 Ký hiệu các loại đất.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở TP Đà Lạt trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Đà Lạt TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở TP Đà Lạt TẠI ĐÂY.