Đất có quy hoạch ở xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Các khu đất có quy hoạch ở xã Long Tân, Nhơn Trạch theo bản đồ sử dụng đất.

Xã Long Tân là một trong 12 xã, thị trấn của huyện Nhơn Trạch, xã có diện tích khoảng 35,58 km², được chia thành 3 ấp: Bình Phú, Vĩnh Tuy, Long Hiệu. Xã Long Tân giáp với nhiều xã, quận khác của huyện Nhơn Trạch và TP HCM.

Cụ thể, phía đông Long Tân giáp xã Phước Thiền, Phú Hội (huyện Nhơn Trạch); phía bắc giáp quận 9 (TP HCM) với ranh giới tự nhiên là sông Soài Rạp; phía tây giáp xã Phú Thanh, Đại Phước (huyện Nhơn Trạch); phía nam giáp xã Vĩnh Thanh, Phước An (huyện Nhơn Trạch).

Quy hoạch sử dụng đất xã Long Tân được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch.

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch, địa bàn xã Long Tân có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu vàng là một số khu đất có quy hoạch ở xã Long Tân:

Đất có quy hoạch ở xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 1.

Một số khu đất có quy hoạch của xã Long Tân trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch.

Đất có quy hoạch ở xã Long Tân, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở xã Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

 

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở XÃ LONG TÂN thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch tại đây.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).