Đất có quy hoạch ở xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

Cách tra cứu những khu đất có quy hoạch ở xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế.

Xã Phú Hồ là một trong 14 xã, thị trấn của huyện Phú Vang. Xã Phú Hồ có diện tích 9,62 km², dân số năm 1999 là 4.618 người, mật độ dân số đạt 480 người/km². Xã giáp với nhiều phường, xã khác của thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang.

Cụ thể, phía bắc giáp xã Phú Mỹ, xã Phú Xuân (huyện Phú Vang); phía đông giáp xã Phú Lương (huyện Phú Vang); phía nam giáp phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy); phía tây giáp xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy).

Trên địa bàn xã hiện có một số khu đất thuộc diện có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Có thể nhận biết các khu đất có quy hoạch ở xã Phú Hồ trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Đất có quy hoạch ở xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Phú Hồ trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Một trong những khu đất có quy hoạch của xã Phú Hồ trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Khu đất được khoanh viền xanh là khu đất thuộc diện đất có quy hoạch với chức năng sử dụng là đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao. (Nguồn: ttqh.thuathienhue.gov.vn).

Đất có quy hoạch ở xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Khu đất được khoanh viền xanh là đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Ảnh 4.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).