Đất dính quy hoạch ở xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội

Các khu đất dính quy hoạch ở xã Thụy An, huyện Ba Vì theo bản đồ sử dụng đất.

Xem thêm: Đất dính quy hoạch ở Hà Nội

Xã Thụy An có diện tích 16,47 km², nằm ở phía Đông huyện Ba Vì. Xã này giáp với nhiều xã khác ở huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây.

Cụ thể, phía Đông xã Thụy An giáp xã Tiên Phong, và xã Cam Thượng (huyện Ba Vì); phía Tây giáp xã Cẩm Lĩnh (huyện Ba Vì); phía Nam giáp xã Tản Lĩnh và xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây); phía Bắc giáp xã Vật Lại, và xã Tây Đằng (huyện Ba Vì).

Địa bàn xã Thụy An có nhiều khu đất dính quy hoạch. Đất dính quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người muốn mua nhà đất để ở.

Đất dính quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất dính quy hoạch trên địa bàn xã Thụy An được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì. Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung màu đỏ là một số khu đất dính quy hoạch ở xã Thụy An:

Đất dính quy hoạch ở xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội - Ảnh 1.

Một số khu đất dính quy hoạch của xã Thụy An trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì.

Đất dính quy hoạch ở thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội - Ảnh 2.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì đến năm 2030.

Đất dính quy hoạch ở xã Thụy An, Ba Vì, Hà Nội - Ảnh 3.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Theo Nghị quyết số 21 (tháng 12/2020) về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021 được HĐND TP Hà Nội phê duyệt, xã Thụy An có một số dự án sẽ thu hồi đất để triển khai như: Dự án đầu tư Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích; Mầm non Thụy An; Mở rộng Nhà máy Z143;...

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT DÍNH QUY HOẠCH Ở XÃ THUỴ AN thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Vì tại đây.

 

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).