Đầu tư PPP cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình, hợp đồng BOT

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao UBND tỉnh Thái Bình làm cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư xây dựng cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo phương thức PPP, hình thức hợp đồng BOT.

Ngày 22/7, Văn phòng Chính phủ có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình. 

Qua đó, xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình về cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo phương thức đối tác công tư, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đồng ý với kiến nghị của các cơ quan nói trên về việc UBND tỉnh Nam Định dừng thực hiện việc nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo phương thức PPP, giai đoạn 2017 - 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý trước đó. 

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Thái Bình làm cơ quan có thẩm quyền triển khai cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo phương thức PPP, hình thức hợp đồng BOT. 

UBND tỉnh Thái Bình chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh Ninh Bình, Nam Định và TP Hải Phòng và các cơ quan liên quan triển khai dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong quá trình thực hiện. 

Tại buổi kiểm tra thực địa hướng tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng vào chiều 12/7, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, đây là tuyến cao tốc có ý nghĩa rất quan trọng, là hành lang kết nối từ các địa phương với sân bay, cảng biển, tạo ra động lực mới để phát triển khu vực phía nam Thủ đô Hà Nội. 

Nêu rõ phải đặt ra các mốc tiến độ cụ thể, khả thi và quyết tâm thực hiện, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư để đủ điều kiện khởi công cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng ngay trong năm 2022. 

Theo tính toán của đơn vị tư vấn, dự kiến tuyến cao tốc dài 79 km, trong đó có 18 km đi qua Ninh Bình, 32,7 km qua Thái Bình, 28,7 km qua Nam Định và còn lại qua Hải Phòng. 

Tập đoàn Geleximco đã gửi văn bản tới Bộ Giao thông vận tải xin chủ trương lập đề xuất dự án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo hình thức PPP. 

Geleximco đề nghị Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao cho doanh nghiệp này làm nhà đầu tư quan tâm và lập đề xuất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. 

Ngoài ra, Geleximco kiến nghị Bộ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình và làm việc với các địa phương có dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

chọn
Toàn cảnh huyện Mỹ Lộc được quy hoạch sáp nhập vào TP Nam Định
Tỉnh Nam Định đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng đề án mở rộng TP Nam Định trong đó có sáp nhập toàn bộ địa giới huyện Mỹ Lộc.