Đề xuất cho phép Khánh Hòa duyệt điều chỉnh quy hoạch chung

Ủy ban Tài chính, Ngân sách nhất trí phân cấp cho UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tương tự Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa...

 Một góc TP Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh: Bộ Công Thương).

Ngày 19/5, Ủy ban Tài chính, Ngân sách (TCNS) đã có báo cáo thẩm tra về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, Ủy ban TCNS nhất trí việc phân cấp cho UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, quy hoạch chung đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Ủy ban TCNS, đây là cơ chế tương tự như cơ chế đã được Quốc hội cho phép áp dụng đối với TP Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An… Tuy nhiên, khi tổ chức thực hiện cần rà soát, đối chiếu, cập nhật việc điều chỉnh quy hoạch hiện nay để bảo đảm thống nhất.

Đối với quản lý đất đai, đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS cơ bản nhất trí với đề xuất cho phép HĐND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 ha; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 1.000 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, việc thực hiện phải bảo đảm không ảnh hưởng đến an ninh, quốc phòng; tránh xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến đất đai, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Trong công tác thu hồi đất, Ủy ban TCNS cơ bản tán thành với chủ trương cho phép HĐND tỉnh ban hành danh mục thu hồi đất đối với các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; khu đô thị, khu dân cư nông thôn mới; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung sử dụng vốn ngoài ngân sách có quy mô từ 300 ha trở lên.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính thuyết phục, rõ ràng, minh bạch, đề nghị làm rõ hiệu lực pháp lý của kết quả điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị nên giao Chính phủ chủ động thực hiện để bảo đảm tính linh hoạt, bao quát mọi trường hợp phát sinh.

Đối với việc tách hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư ra khỏi dự án đầu tư công, Ủy ban TCNS đồng ý cho phép HĐND tỉnh thí điểm quyết định chủ trương đầu tư dự án tổng thể có quy mô dự án nhóm B thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, quyết định cho phép tách riêng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tổng thể; quyết định mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm đầu tư của dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng tại quyết định chủ trương đầu tư dự án tổng thể.

Ngược lại, một số ý kiến chưa tán thành với quy định trên và đề nghị cần được xây dựng thành Đề án để áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước.

chọn
Chủ tịch Năm Bảy Bảy muốn thoái hết vốn
Ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch Năm Bảy Bảy đã đăng ký bán toàn bộ 64.000 cổ phiếu NBB. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/6 - 18/7/2024.