Đề xuất miễn giảm phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành và các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch corona

Để khắc phục hậu quả do dịch bệnh virus corona gây ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất miễn giảm phí, lệ phí để hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Dịch bệnh virus corona đã gây ra tác động tiêu cực đến ngành du lịch Việt Nam. Trước tình trạng đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được công văn số 2155/BTC-CST của Bộ Tài chính đề nghị rà soát, đề xuất miễn, giảm mức thu phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch virus corona.

Ngày 24/3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành công văn số 1205/BVHTTDL-KHTC gửi Bộ Tài chính đề xuất miễn giảm phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

Đề xuất miễn giảm phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành và các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch corona - Ảnh 1.

(Ảnh: Hùng Khoa)

Theo đó, sau khi tiến hành rà soát các khoản phí, lệ phí hiện hành thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Tài Chính xem xét qui định miễn hai loại phí trong vòng một năm kể từ ngày 1/4 để hỗ trợ kịp thời các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

Cụ thể, thứ nhất là phí thẩm định cấp đổi và cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Trong đó, mức phí cấp đổi là 2 triệu đồng/giấy phép, mức phí cấp lại là 1,5 triệu đồng/giấy phép.

Thứ hai là phí thẩm định cấp đổi và cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch. Trong đó, mức phí đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa là 650 nghìn đồng/thẻ và mức phí đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm là 200 nghìn đồng/thẻ (Các mức phí trên được qui định tại Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính).


chọn