Lợi nhuận quý I DIC Corp chưa đến 5% kế hoạch năm, hơn 7.600 tỷ đồng phải thu liên quan các dự án BĐS

Sau ba tháng kinh doanh đầu năm, DIC Corp chưa thực hiện được 5% kế hoạch lãi khủng mà công ty đề ra. Bên cạnh đó, công ty có các khoản phải thu khách hàng từ các dự án như Nam Vĩnh Yên, Chí Linh, Đại Phước,...

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu thuần 519 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. 

Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu quý I chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản với 351 tỷ đồng. Công ty đã chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng Tàu, chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên và chuyển nhượng nhà xây thô dự án Hiệp Phước.

Bên cạnh đó, doanh thu bán thành phẩm (sản xuất vật liệu) và doanh thu từ hoạt động xây lắp tại các công ty con đều tăng so với cùng kỳ, góp phần vào tổng doanh thu thuần trong quý của DIC Corp.

Giá vốn giảm, biên lợi nhuận gộp tăng, do đó, lợi nhuận gộp của công ty tăng 40%, đạt 172 tỷ đồng. 

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính của công ty đạt 24 tỷ đồng, tăng so với doanh thu 3,2 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái nhờ tăng lãi tiền gửi, cho vay. 

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 87,1 tỷ đồng, tăng 56% và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 61,6 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. 

Năm 2022, công ty đặt kế hoạch thu lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng. Như vậy, sau ba tháng kinh doanh, công ty đã hoàn thành được 4,6% chỉ tiêu. 

Về dòng tiền của công ty trong quý I, tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 1.622 tỷ đồng, tăng gấp 12 lần so với cùng kỳ. Do đó, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DIC Corp âm gần 1.496 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm 175 tỷ đồng.

 Tổng hợp: Hiền Minh.

Tại thời điểm cuối quý I/2022, tổng tài sản của DIC Corp đã thu hẹp 3% so với đầu năm còn 16.393 tỷ đồng.

Trong đó, các khoản đầu tư ngắn hạn đã giảm 47% còn 1.444 tỷ đồng, chủ yếu do công ty đã đẩy hết khoản đầu tư trái phiếu 1.191 tỷ đồng tại HDBank - chi nhánh Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, công ty cũng có các khoản phải thu với tổng giá trị 7.642 tỷ đồng, tăng 98 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản phải thu khách hàng ngắn hạn 1.161 tỷ đồng liên quan đến các dự án như Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Khu đô thị Chí Linh, Khu du lịch sinh thái Đại Phước,... và các khoản phải thu khác 5.990 tỷ đồng, trong đó có khoản tạm ứng đền bù tại các dự án như Bắc Vũng Tàu, Long Tân, Bàu Trũng, Hiệp Phước,...

Công ty cũng ghi nhận tồn kho 4.042 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm, chiếm 96% là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản. Các dự án có tồn kho lớn nhất của DIC Corp bao gồm dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (1.951 tỷ đồng), dự án Khu dân cư P4 Hậu Giang (495 tỷ đồng), dự án Block B Pullman (278 tỷ đồng),...

Về phần nợ tài chính, tính đến cuối quý I, tổng nợ tài chính của DIC Corp là gần 5.363,5 tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu kỳ, trong đó, chiếm 63% là khoản nợ 3.397 tỷ đồng từ ba lô trái phiếu phát hành trong năm 2021 để bổ sung vốn hoạt động và rót vốn thực hiện dự án Khu đô thị du lịch Long Tân. 

Tag:
chọn
Cận cảnh khu công nghiệp - đô thị 1.000 ha đang triển khai gần hai cao tốc ở Bắc Ninh
KCN Nam Sơn - Hạp Lĩnh nằm ven cao tốc Nội Bài - Hạ Long và gần đường Vành đai 4 vùng Thủ đô theo quy hoạch.