DIC Group: Lỗ chuyển lãi trong quý III, có hơn 1.600 tỷ đồng từ khách hàng trả trước BĐS

Quý III, DIC Group lãi sau thuế 12,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ dù doanh thu giảm so với cùng kỳ. Tại cuối quý III, công ty đang có hơn 1.600 tỷ khoản người mua trả tiền trước từ các dự án BĐS, trong đó gần 1.200 tỷ là từ khách hàng dự án Nam Vĩnh Yên.

Lỗ chuyển lãi trong quý III nhờ tiết giảm chi phí

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã chứng khoán: DIG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với khoản lãi sau thuế 12,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 970 triệu đồng. 

Quý III vừa qua, doanh thu thuần của công ty giảm 45% so với cùng kỳ, riêng nguồn thu chính là kinh doanh bất động sản giảm 44%. DIC Group cho biết, trong quý, doanh thu của công ty chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng căn hộ hai dự án Gateway Vũng Tàu và CSJ; chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên; chuyển nhượng nhà xây thô hai dự án Đại Phước và Hiệp Phước.  

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính cũng giảm 28% so với cùng kỳ do giảm lãi tiền gửi, cho vay. 

Song, nhờ tiết giảm giá vốn và các chi phí hoạt động, cũng như chi phí tài chính, DIC Group vẫn có lãi quý III như đã đề cập. 

 KQKD của DIC Group. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

Lũy kế 3 quý đầu năm nay, doanh thu thuần của DIC Group đạt 594 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước. Lãi trước và sau thuế lần lượt đạt 140 tỷ đồng và 97,7 tỷ đồng, giảm 27% và 40%.

Năm nay, DIC Group lên kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận sau thuế lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy sau 6 tháng kinh doanh, doanh nghiệp đã thực hiện được 10% mục tiêu lợi nhuận năm.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty trong 9 tháng đầu năm âm hơn 125 tỷ đồng, song đã cải thiện so với mức âm hơn 2.380 tỷ đồng cùng kỳ. Bên cạnh đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính cũng âm hơn 1.065 tỷ đồng do trả nợ gốc vay. 

Do đó, dù dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương hàng nghìn tỷ nhờ thu hồi đầu tư góp vốn, dòng tiền thuần trong kỳ của DIC Group vẫn âm gần 36 tỷ đồng.

Chi gần 2.000 tỷ để trả nợ, có gần 1.200 tỷ trả trước từ khách dự án Nam Vĩnh Yên

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, khoản chi lớn nhất trong kỳ của DIC Group là để trả nợ gốc vay với gần 1.944 tỷ đồng. Mặt khác, công ty cũng thu gần 879 tỷ đồng từ đi vay.

Tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay tài chính của công ty đã giảm gần 27% so với đầu năm, đạt 2.809 tỷ đồng. Trong đó, gần 1.862 tỷ đồng là nợ trái phiếu phát hành cho HDBank hồi năm 2021, bao gồm ba lô trái phiếu DIGH2124001, DIGH2124002 và DIGH2124003.

Trong đó, lô trái phiếu DIGH2124001 (giá trị 1.000 tỷ đồng) đã được công ty hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ vào cuối tháng 3. Còn hai lô trái phiếu còn lại (tổng giá trị đang lưu hành là 900 tỷ đồng) sẽ đáo hạn trong nửa cuối năm 2024. 

Mặt khác, lượng tiền mặt (gồm tiền, các khoản tương đương tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) của DIC Group tại ngày 30/9 là 403 tỷ đồng. Công ty cũng có gần 4.285 tỷ đồng khoản phải thu ngắn hạn, phần lớn là phải thu từ khoản tạm ứng đền bù các dự án Bắc Vũng Tàu, Long Tân, Bàu Trũng, Chí Linh, Hiệp Phước, Quảng Bình. 

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của DIC Group đạt 14.143 tỷ đồng, giảm 4,1% so với đầu năm. Chiếm 44% trong tổng tài sản là hàng tồn kho 6.277 tỷ đồng, phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản.

Các dự án có tồn kho lớn của DIC Group gồm dự án Khuy đô thị mới Nam Vĩnh Yên (gần 2.018 tỷ đồng), dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (hơn 1.340 tỷ đồng), dự án Khu dân cư P4 Hậu Giang (gần 916 tỷ đồng), dự án Khu di lịch Long Tân (gần 590 tỷ đồng),...

Mặt khác, DIC Group cũng ghi nhận hơn 1.644 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn của khách hàng tại các dự án bất động sản, trong đó lớn nhất là tại dự án Nam Vĩnh Yên 1.171 tỷ đồng.

 Nguồn: BCTC. 

Tag: