Điểm chuẩn ĐH Công nghiệp TP HCM năm 2018

Trường ĐH Công nghiệp TP HCM thông báo điểm chuẩn ĐH hệ chính quy năm 2018 cao nhất 21 điểm. 

Theo đó, điểm chuẩn của các ngành của Trường ĐH Công nghiệp TP HCM dao động từ 15 - 21 điểm.

Cụ thể điểm chuẩn từng ngành như sau:

die m chua n dh cong nghiep tp hcm nam 2018
die m chua n dh cong nghiep tp hcm nam 2018
die m chua n dh cong nghiep tp hcm nam 2018
die m chua n dh cong nghiep tp hcm nam 2018
die m chua n dh cong nghiep tp hcm nam 2018
die m chua n dh cong nghiep tp hcm nam 2018 Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghệ Thông tin TP HCM năm 2018

Trường ĐH Công nghệ Thông tin TP HCM công bố điểm chuẩn chính thức cho các ngành đào tạo ĐH chính quy năm 2018 thấp ...

die m chua n dh cong nghiep tp hcm nam 2018 Điểm chuẩn ĐH Kinh tế TP HCM năm 2018

Trường ĐH Kinh tế TP HCM công bố điểm chuẩn chính thức năm 2018 cao nhất là 22,8 điểm.

die m chua n dh cong nghiep tp hcm nam 2018 Trường ĐH Bách Khoa TP HCM công bố điểm chuẩn chính thức năm 2018

Trường ĐH Bách Khoa TP HCM chính thức công bố điểm chuẩn tất cả các ngành hệ ĐH chính quy năm 2018 dao động từ ...

die m chua n dh cong nghiep tp hcm nam 2018 Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM công bố điểm chuẩn 2018

Ngày 5/8, Hội đồng tuyển sinh hệ đại học chính quy của Trường ĐH Giao thông Vận tải TP HCM công bố điểm chuẩn năm 2018.

chọn