Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với Giám đốc Hacinco

Hôm nay, UBND thành phố Hà Nội có văn bản yêu cầu Tổng công ty Handico có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Hacinco; đồng thời phía Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng ra quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông này.

Theo TTXVN, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) trong 90 ngày.

Trong ngày (14/5), UBND TP Hà Nội cũng ra văn bản hoả tốc yêu cầu xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Nguyễn Văn Thanh do vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ ông Nguyễn Văn Thanh đã có vi phạm nghiêm trọng quy định phòng, chống dịch Covid-19 làm ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, chống dịch của thành phố và sức khỏe của cộng đồng, đồng thời vi phạm quy định hiện hành về quản lý với người quản lý doanh nghiệp Nhà nước.

Căn cứ mức độ vi phạm, UBND TP Hà Nội yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà ở Hà Nội (Handico) có hình thức kỷ luật nghiêm khắc với ông Nguyễn Văn Thanh.

Tổng công ty Handico cũng đã ban hành quyết định tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Công ty Hacinco đối với ông Nguyễn Văn Thanh. 

Trước đó, ngày 13/5, UBND thành phố đã có chỉ đạo Tổng công ty Handico kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến vi phạm của ông Nguyễn Văn Thanh; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND thành phố và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Văn Thanh.

chọn