Doanh thu giảm, Hưng Thịnh Incons báo lỗ quý đầu năm

Theo BCTC vừa công bố, Hưng Thịnh Incons ghi nhận doanh thu thuần giảm 71%, còn 428,7 tỷ đồng. Sau khi trừ đi giá vốn, chi phí, Hưng Thịnh Incons báo lỗ sau thuế 17,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 43,2 tỷ đồng.

CTCP Hưng Thịnh Incons (mã chứng khoán: HTN) vừa công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu thuần đạt 428,7 tỷ đồng, giảm 71% so với cùng kỳ năm 2022, do giảm doanh thu từ hợp đồng xây dựng và doanh thu dịch vụ khác.

Hưng Thịnh Incons cho biết, doanh thu trong kỳ của công ty chủ yếu đến từ các dự án quận 7 Saigon Riverside Complex, MerryLand Quy Nhơn, Grand Center Quy Nhơn, New Galaxy và Biên Hòa Universe Complex.

Bên cạnh doanh thu thuần, doanh thu tài chính trong kỳ của doanh nghiệp cũng giảm nhẹ 3% so với kỳ trước còn 18,6 tỷ đồng do giảm lãi tiền gửi.

Các chi phí trong kỳ như chi phí tài chính và chi phí tài chính và chi phí quản lý cũng lần lượt giảm 7% và 37% còn 50,4 tỷ đồng và 21,5 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi giá vốn, chi phí, Hưng Thịnh Incons báo lỗ sau thuế 17,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 43,2 tỷ đồng.

 KQKD quý I của Hưng Thịnh Incons. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC DN).

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của Hưng Thịnh Incons đạt 9.198 tỷ đồng, tăng thêm 24 tỷ đồng so với đầu năm, phần lớn do tăng 16% khoản hàng hàng tồn kho, đạt 2.117 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí các công trình dở dang tại các một số dự án tăng như Công trình Đại Phú (85,5 tỷ đồng), Công trình số 1 Nguyễn Tất Thành (224,7 tỷ đồng), Khu du lịch Hải Giang Merry Land - Shop House căn hộ (295,4 tỷ đồng), Công trình Citilight (Tân Văn Hoa, 408,9 tỷ đồng), Công trình Chung cư Linh Đàm (86,7 tỷ đồng), Công trình Quảng Trường Shophouse (Hải Giang, 77,3 tỷ đồng),...

Ngược chiều, các khoản phải thu ngắn hạn tại ngày 31/3 của công ty giảm gần 266,7 tỷ đồng, còn 6.156 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Bản thuyết minh cho thấy, trong kỳ, công ty ghi nhận giảm phải thu ngắn hạn từ các đơn vị như Tập đoàn Hưng Thịnh giảm 35,4% còn 182,9 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Thành Phát giảm 56% còn 154,9 tỷ đồng, CTCP Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn giảm 40,5% còn 896 tỷ đồng và Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Linh Đàm giảm 23,3% còn 82,5 tỷ đồng.

Liên quan đến nguồn vốn của doanh nghiệp, các khoản phải trả người bán ngắn hạn tính tới cuối quý I của Hưng Thịnh Incons tăng lên 11%, đạt 2.695 tỷ đồng, do tăng khoản phải trả cho CTCP Xây dựng Thương Mại hải Đăng Thái Bình và tăng phải trả cho các bên khác.

Việc giảm các khoản phải thu và tăng các khoản phải trả giúp cho dòng tiền kinh doanh trong quý của công ty dương 65,9 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 1.426 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp này cũng thể hiện, trong một năm qua công ty đã chi gần 1.419 tỷ đồng để trả nợ gốc vay.

Về phần nợ tài chính, tổng nợ phải trả tính tới cuối quý I của công ty tăng nhẹ so với đầu năm, đạt 2.427 tỷ đồng. Cụ thể, khoản mục vay ngắn hạn của công ty đã giảm hơn 511 tỷ đồng trong khi khoản vay dài hạn tăng lên 400 tỷ đồng, các khoản vay này hầu hết đến từ vay ngân hàng.

chọn