IDICO báo lãi tăng hơn 250% quý I nhờ KCN Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng

Quý I, IDICO đạt 356 tỷ đồng lãi trước thuế. Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2.756 tỷ đồng năm 2022, công ty đã thực hiện 13% chỉ tiêu năm sau ba tháng.

Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã chứng khoán: IDC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2022 với doanh thu 1.673 tỷ đồng tăng 60% so với cùng kỳ. Chiếm phần lớn trong cơ cấu doanh thu là dịch vụ khu công nghiệp với 769 tỷ đồng tăng 347% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của công ty, doanh thu quý I chủ yếu đến từ các hợp đồng tại dự án KCN Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng.

 Tổng hợp: Trương Nhi.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính của công ty đạt 72 tỷ đồng, tăng 287% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh thu từ kinh doanh chứng khoán 50,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng tăng 181% đạt 88,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước ở mức 31,4 tỷ đồng. Chi phí bán hàng trong quý giảm 15% so với cùng kỳ nhờ giảm được phần lớn chi phí chiết khấu, hoa hồng, môi giới, khuyến mãi và chi phí khấu hao tài sản cố định.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 356 tỷ đồng, tăng 233% và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 284 tỷ đồng, tăng 255% so với cùng kỳ. 

Năm 2022, IDICO đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2.756 tỷ đồng. Như vậy, sau ba tháng kinh doanh đầu năm, công ty đã thực hiện được 13% chỉ tiêu năm. 

Tổng tài sản của IDICO tại ngày 31/3/2022 là 16.259 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng tài sản của doanh nghiệp là tài sản cố định với 5.358 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn 5.053 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng hiện đang ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang 4.818 tỷ đồng, chiếm phần lớn tại dự án KCN Hựu Thạnh (2.704 tỷ đồng), ngoài ra còn có dự án KCN Phú Mỹ 2 mở rộng (532 tỷ đồng), dự án khu dân cư nhà ở công nhân  KCN Hựu Thạnh (482 tỷ đồng),...

Giá trị tồn kho của công ty là 567,5 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Cùng với đó, tổng nợ tài chính của IDICO tại thời điểm cuối quý I/2022 đạt 3.458 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 1.240 tỷ đồng và nợ dài hạn 2.218 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản vay tại các ngân hàng thương mại.

chọn
Châu Thành đã chuẩn bị gì để trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp của Hậu Giang?
Theo quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, Châu Thành được định hướng là trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị trong trung và dài hạn. Địa phương này nằm trên tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau và đang có hàng loạt dự án BĐS lớn nhỏ hiện diện.