Đồng Nai đấu giá 105 khu đất, tổng diện tích hơn 780 ha

Dự kiến trong năm 2022 và các năm tiếp theo, tỉnh Đồng Nai sẽ bán đấu giá hơn 780 ha đất tại các địa phương trong tỉnh.

Theo kế hoạch của tỉnh Đồng Nai, năm 2022 và các năm tiếp theo, địa phương này sẽ đấu giá 105 khu đất với tổng diện tích 780 ha. Số tiền từ đấu giá đất ước tính thu về hơn 12.900 tỷ đồng.

Trong số này có 40 khu đất có giá trị từ 20 tỷ đồng/khu trở lên và 65 khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng/khu.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai sẽ đấu giá 15 khu đất với tổng diện tích 158 ha trong năm nay, giá trị ước tính hơn 2.800 tỷ đồng. Sang các năm tiếp theo đấu giá 27 khu đất tổng diện tích 589 ha, ước tính thu về 10.461 tỷ đồng.

Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện sẽ tổ chức đấu giá đối với những khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng, bao gồm 63 khu đất/35 ha, giá trị khoảng 353 tỷ đồng.

 

chọn
Đề xuất đầu tư gần 20.500 tỷ đồng xây 88 km cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
Dự án có tổng mức đầu tư là 20.469 tỷ đồng được đầu tư bằng vốn đầu tư công; dự kiến khởi công vào quý IV/2022, cơ bản hoàn năm 2025 và hoàn thành đưa vào khai thác, vận hành năm 2026.