Quy định phân lô, tách thửa mới tại Đồng Nai: Đất ở đô thị tối thiểu 60 m2, nông thôn tối thiểu 80 m2

Theo quy định mới có hiệu lực từ 1/10 tới đây, diện tích tối thiểu sau tách thửa đối với đất ở tại đô thị (kể cả xã Long hưng, TP Biên Hòa) là 60 m2, đối với đất ở tại nông thôn là 80 m2.

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 35 ngày 29/8 về việc quy định tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn.

Theo đó, đối với đất ở, thửa đất sau tách phải có một cạnh tiếp giáp với đường giao thông công cộng. Cạnh thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 5 m đối với đường giao thông công cộng có lộ giới bằng hoặc lớn hơn 19 m. Với trường hợp đường có lộ giới nhỏ hơn 19 m, cạnh thửa đất phải lớn hơn hoặc bằng 4 m. 

Diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất ở tại đô thị (kể cả xã Long hưng, TP Biên Hòa) là 60 m2, đối với đất ở tại nông thôn là 80 m2, không tính diện tích hành lang bảo vệ các công trình. 

Trường hợp thửa đất thuộc khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc tách thửa phải phù hợp với quy định chi tiết xây dựng. 

Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, thửa đất sau tách cũng phải đảm bảo các điều kiện như với đất ở và phải phù hợp với quy định sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. Trường hợp thửa đất được cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì việc tách thửa phải được sự chấp thuận của cơ quan chấp thuận đầu tư.

Đối với đất nông nghiệp tại đô thị, diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa là 500 m2, đối với đất nông nghiệp tại nông thôn là 2.000 m2.

Thửa đất nông nghiệp sau tách thửa phải tiếp giáp với đường giao thông công cộng hoặc đảm bảo dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 3 Điều 254 Bộ Luật Dân dự và phải thực hiện đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại Điều 95, Điều 171 Luật Đất đai, lối đi này không phải là đường giao thông công cộng. 

Đối với hợp thửa đất, các thửa đất hợp phải có cùng loại đất ghi trên Giấy chứng nhận. Trường hợp tách một phần diện tích của thửa đất để hợp với thửa đất liền kề hoặc hợp một phần diện tích tách thửa của các thửa đất liền kề thì phần diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và diện tích còn lại của từng thửa đất vừa tách phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo từng loại đất quy định như trên. 

Ngoài các nội dung trên, quyết định cũng quy định cụ thể về việc tách thửa đối với thửa đất có nhiều loại đất, tách thửa đối với trường hợp cá biệt. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10 tới đây. 

chọn
Đà Nẵng phát triển đô thị mới về phía tây và tây bắc, huyện Hòa Vang sẽ lên thị xã với tốc độ đô thị hóa mạnh
Theo quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2025, huyện Hòa Vang phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV, tỷ lệ đô thị hóa lớn hơn 85%, đủ điều kiện thành lập Thị xã, 80% xã đủ điều kiện trở thành phường.