Tags

giá đất đồng nai

Tìm theo ngày
Giá đất Đồng Nai

Giá đất Đồng Nai

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được ban hành theo Quyết định 19/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 40.000.000 đồng/m2 tại đường 30 Tháng 4, TP Biên Hòa.

Về giá đất nông nghiệp, mức tăng cao nhất là các xã thuộc địa bàn huyện Trảng Bom (tăng 2,2-3 lần), Thống Nhất (2,5-3 lần), Xuân Lộc (3-4 lần), huyện Cẩm Mỹ (2,8-3,2 lần).

Đất nông nghiệp TP Biên Hòa có nhiều mức tăng khác nhau, các phường cũ có mức tăng thấp nhất (từ 6% đến 29%), các phường mới thành lập có mức tăng cao nhất là 4,3 lần.

Bảng giá đất Đồng Nai áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

- Tính thuế sử dụng đất;

- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.