Đồng Nai thu hồi gần 44.800 ha đất để thực hiện các dự án

Theo UBND tỉnh, từ trước đến nay, Đồng Nai đã thu hồi gần 44.800 ha đất của 38.364 hộ dân để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh, từ trước đến nay, Đồng Nai đã thu hồi gần 44.800 ha đất của 38.364 hộ dân để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Trong số đó, đã giải quyết tái định cư cho khoảng 3.200 hộ gia đình, cá nhân bị giải tỏa trắng. Tổng số tiền tỉnh đã cho trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất là 10.000 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh hiện đang triển khai hơn 1.900 công trình, dự án trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, dự án có diện tích đất phải thu hồi và số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng lớn nhất là Cảng hàng không quốc tế Long Thành với diện tích cần phải thu hồi khoảng 5.000 ha.

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có nhiều dự án lớn đang hoàn tất thủ tục đầu tư để tiến hành thu hồi đất và triển khai là: Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) gần 3.600 ha, khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp (huyện Long Thành) rộng 2.627 ha.

chọn