Dòng tiền kinh doanh của IDICO dương gần 2.600 tỷ đồng trong năm 2022, lợi nhuận vượt 38% kế hoạch

Năm 2022, IDICO đạt lãi trước thuế hơn 3.200 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch nhờ điều chỉnh giá vốn ghi nhận doanh thu một lần. Nhờ đó, dòng tiền kinh doanh dương gần 2.600 tỷ đồng và bù đắp cho các khoản chi mua sắm tài sản, trả nợ, chia cổ tức của doanh nghiệp.

Lợi nhuận vượt 38% chỉ tiêu nhờ điều chỉnh giá vốn ghi nhận doanh thu một lần

Theo báo cáo tài chính vừa công bố của Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã chứng khoán: IDC), quý IV/2022, công ty đạt doanh thu thuần 1.208 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Giá vốn giảm, biên lợi nhuận gộp tăng từ mức 17% trong quý IV/2021 lên mức 41%. Bên cạnh đó, công ty cũng có lãi từ công ty liên doanh, liên kết thay vì lỗ như cùng kỳ. Kết quả, lãi sau thuế quý IV/2022 đạt 231 tỷ đồng, tăng so với con số 35,8 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. 

IDICO cho biết, chênh lệch lợi nhuận này chủ yếu là do công ty rà soát điều chỉnh giá vốn cho phù hợp với doanh thu ghi nhận một lần tại các dự án khu công nghiệp (KCN) Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng và Hựu Thạnh.

 KQKD năm 2022 của IDICO. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

Cả năm 2022, IDICO đạt doanh thu thuần 8.242 tỷ đồng, tăng 92%. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 3.217 tỷ đồng và 2.596 tỷ đồng, tăng 326% và 349% so với cùng kỳ, tương đương vượt 38% kế hoạch lợi nhuận năm 2022 (mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2.333 tỷ đồng).

Mảng dịch vụ KCN đã vượt mảng kinh doanh điện dẫn đầu trong cơ cấu doanh thu thuần năm 2022 của IDICO với doanh thu đạt gần 4.228 tỷ đồng, tăng so với giá trị 690 tỷ đồng năm 2021. Mảng kinh doanh điện đạt doanh thu 2.876 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng cao thứ hai.

Dòng tiền kinh doanh dương gần 2.600 tỷ đồng, bù đắp cho hoạt động đầu tư và tài chính

Nhờ khoản lợi nhuận lớn từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền thuần từ kinh doanh trong năm 2022 của IDICO dương gần 2.593 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 774 tỷ đồng, dù công ty chi để tăng các khoản phải thu, hàng tồn kho và giảm các khoản phải trả. 

Mặt khác, dòng tiền từ đầu tư và tài chính đều ghi nhận giá trị âm do công ty chi tiền trả nợ gốc vay, chia cổ tức và mua sắm tài sản, song dòng tiền thuần trong năm dương gần 592 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng các khoản phải thu của IDICO đạt 2.192 tỷ đồng, tăng 169% so với đầu năm. Trong đó, tiền phải thu từ ký quỹ, ký cược là 977 tỷ đồng, tăng 78%. 

Giá trị hàng tồn kho cũng tăng 45% so với đầu năm, đạt gần 798 tỷ đồng, chủ yếu tăng tại thành phẩm tồn kho (477 tỷ đồng). 

Tài sản cố định của công ty cũng tăng 42% so với đầu năm lên 8.289 tỷ đồng, chủ yếu tăng tại giá trị quyền sử dụng đất do kết chuyển gần 2.894 tỷ đồng từ xây dựng cơ bản. 

Ở chiều ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại thời điểm cuối năm 2022 của IDICO giảm 55% so với đầu năm, đạt gần 2.089 tỷ đồng, ghi nhận chủ yếu tại KCN Hựu Thạnh (724 tỷ đồng), KCN Quế Võ 2 (278 tỷ đồng), Khu dân cư nhà ở công nhân KCN Hựu Thạnh (278 tỷ đồng), đều giảm so với giá trị đầu năm. 

 Nguồn: BCTC. 

Doanh thu chưa thực hiện, là tiền cho thuê đất, phí quản lý và sử dụng hạ tầng nhận trước tại các KCN cũng giảm 26% còn 4.614 tỷ đồng, ghi nhận chủ yếu tại KCN Phú Mỹ 2 (1.345 tỷ đồng), KCN Quế Võ 2 (1.150 tỷ đồng). Mặt khác, công ty không còn ghi nhận khoản doanh thu nhận trước này tại KCN Nhơn Trạch 5, trong khi giá trị hồi đầu năm đạt 1.442 tỷ đồng. 

Về phần tiền mặt của IDICO, lượng tiền tại thời điểm cuối năm 2022 đạt 2.130 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm, chủ yếu do công ty giảm khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Trong đó, khoản đầu tư vào tiền gửi với lãi suất bình quân 4,8 - 8,1%/năm tại các ngân hàng thương mại giảm 49%, công ty cũng không còn khoản đầu tư vào chứng khoán kinh doanh như đầu năm. 

Dư nợ tài chính tại thời điểm cuối năm 2022 cũng giảm 1,8% còn 3.468 tỷ đồng, trong đó, nợ đến hạn phải trả trong vòng 12 tháng là 354 tỷ đồng. Trong năm, công ty đã chi 3.438 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, ngược lại, thu gần 3.374 tỷ đồng từ đi vay. 

Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản (tổng nguồn vốn) của IDICO đạt gần 16.733 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. 

Tag:
chọn
Toàn ảnh KCN Kim Bảng 1 rộng 230 ha đang xây dựng
KCN Kim Bảng 1 có diện tích 230 ha, phía bắc giáp đường nhánh cầu Tân Lang theo quy hoạch; phía nam giáp CCN Đồng Hóa và khu dân cư; phía đông giáp CCN Lê Hồ và khu dân cư; phía tây giáp đường quy hoạch nối Vành đai 4 - Vành đai 5.