Dòng vốn vào BĐS: Dư nợ tín dụng đạt 784.575 tỷ đồng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp suy giảm

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, dòng vốn cho thị trường bất động sản bị thu hẹp từ nhiều phía như kiểm soát chặt nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp; sự suy giảm của thị trường trái phiếu,…

Cụ thể, báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy, tính đến 30/6 dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 784.575 tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở đạt 182.263 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 23,2% tổng dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản. Dư nợ đối với các dự án văn phòng (cao ốc) cho thuê đạt 46.667 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,95%. Dư nợ đối với các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất đạt 36.343 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,6%.

Dư nợ đối với các dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng đạt 34.618 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,4%. Dư nợ đối với các dự án nhà hàng, khách sạn đạt 56.864 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,25%. Dư nợ đối với cho vay xây dựng, sửa chữa nhà để bán, cho thuê đạt 141.308 tỷ đồng, chiếm 18%. Dư nợ đối với cho vay mua quyền sử dụng đất đạt 78.861 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 10,1%. Dư nợ đầu tư kinh doanh bất động sản khác đạt 207.651 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 26,5%.

Trong khi đó, hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tiếp tục suy giảm trong quý II. Tổng số đợt phát hành theo quý chỉ đạt 16 đợt, giảm 63% số đợt và giảm sâu tới 79% số tiền (tương ứng với giá trị gần 8,6 nghìn tỷ đồng) so với quý I.

Trong tháng 4 không có doanh nghiệp bất động sản nào phát hành trái phiếu. Sang tháng 5, các doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu với tổng giá trị khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong tháng 6, Vingroup dẫn đầu về khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản với 100 triệu USD trái phiếu quốc tế (tương đương hơn 2.300 tỷ đồng). Đối với trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong nước, Novaland đứng đầu về giá trị phát hành trong tháng 6 với tổng giá trị phát hành gần 2.300 tỷ đồng, tập đoàn Nam Long có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng...

Thời gian tới, Bộ Xây dựng đề nghị các Bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, theo dõi, kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản, tránh rủi ro kép, ngăn chặn việc sử dụng nguồn vốn cho vay sản xuất, tiêu dùng vào đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Các Bộ, ngành cũng đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường phát hành trái phiếu doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản nhằm kịp thời kiểm soát, điều chỉnh chính sách để thị trường bất động sản phát triển ổn định và lành mạnh, góp phần vào ổn định chung cho cả nền kinh tế. 

chọn
Giá nhà leo thang, chuyên gia gợi ý mô hình 'thuê để sở hữu'
Giá nhà ở các thành phố lớn ngày càng vượt quá khả năng chi trả của người dân. Chuyên gia CBRE đề xuất có thể tham khảo mô hình thuê để sở hữu đã được áp dụng thành công trên thế giới.