Dư nợ tín dụng vào bất động sản vẫn theo chiều hướng tăng

Bộ Xây dựng dẫn báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, tính đến 31/12/2022 dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt xấp xỉ 800.000 tỷ đồng.

Theo đó, dư nợ tín dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở là 180.743 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 22,8%; dư nợ tín dụng đối với các dự án văn phòng (cao ốc) cho thuê là 41.815 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,3%;

Dư nợ tín dụng đối với các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất là 40.149 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,1%; dư nợ tín dụng đối với các dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng đạt 32.660 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,1%; dư nợ tín dụng đối với các dự án nhà hàng, khách sạn là 57.539 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,24%;

Dư nợ tín dụng đối với cho vay xây dựng, sửa chữa nhà để bán, cho thuê là 144.157 tỷ đồng, chiếm 18,16%; dư nợ tín dụng đối với cho vay mua quyền sử dụng đất là 85.199 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 10,7%; dư nợ tín dụng đối với đầu tư kinh doanh bất động sản khác là 211.452 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 26,6%.

 Số liệu về dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản năm 2022, đơn vị tỷ đồng. (Nguồn: Bộ Xây dựng).

Qua số liệu trên, Bộ Xây dựng đánh giá dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn theo chiều hướng tăng. 

Trong khi đó, nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu để triển khai thực hiện dự án cũng như cân đối dòng tiền trong hoạt động của doanh nghiệp bất động sản trở nên khó khăn hơn. 

Bộ Xây dựng trích báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tính đến 28/10/2022 khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 328,9 nghìn tỷ đồng, giảm 25,2% so với cùng kỳ năm 2021 và có xu hướng giảm dần qua các quý.

Trong đó, các doanh nghiệp bất động sản chiếm 28,87% tổng khối lượng phát hành; đứng thứ hai trong nhóm mua lại trái phiếu trước hạn và chiếm 35,8% (451.159 tỷ đồng) trong tổng khối lượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đang lưu ký tại thời điểm 30/9/2022. 

Trong hai tháng cuối năm 2022, trái phiếu đến hạn của các doanh nghiệp bất động sản chiếm 38,3% tổng giá trị trái phiếu đến hạn. Trong đó, 99,6% trái phiếu đáo hạn của các doanh nghiệp bất động sản có tài sản bảo đảm. 

Tháng 12/2022, các doanh nghiệp đã phát hành 1.350 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó doanh nghiệp bất động sản phát hành 500 tỷ đồng. 

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, tính đến ngày  25/12/2022, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khoảng 2 triệu tỷ đồng, trong đó của doanh nghiệp bất động sản là 419 nghìn tỷ đồng (chiếm 33,6%).

Bộ Xây dựng nhận định, trong thời gian tiếp theo, một số doanh nghiệp còn phải chịu áp lực trả nợ trái phiếu trước hạn cho nhà đầu tư vì nhiều nguyên nhân, trong đó có thay đổi chính sách kiểm soát trái phiếu phát hành của doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, hôm 27/1 vừa qua, tại Chỉ thị số 03/CT-TTg đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65 ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153 ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. 

Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, có biện pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn về tín dụng bất động sản đối với cả doanh nghiệp bất động sản và người mua, thúc đẩy phát triển các dự án bất động sản hiệu quả, cơ cấu lại và phát triển thị trường bất động sản, xử lý nợ xấu, trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân... 

chọn
Hình ảnh KCN Sạch rộng gần 145 ha đang xây dựng ở huyện Ân Thi và Khoái Châu, Hưng Yên
Khu công nghiệp Sạch tỉnh Hưng Yên có quy mô 143,08 ha, tổng vốn đầu tư 1.788,59 tỷ đồng, hoạt động đến năm 2071 tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.