Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Mỹ Hưng là một xã thuộc huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Đây là xã có Dự án đường trục phía nam Hà Nội đi qua. Thành phố Hà Nội dự định triển khai khu đô thị Mỹ Hưng. Xã Mỹ Hưng có diện tích 6,29 km², dân số năm 1999 là 5.368 người, mật độ dân số đạt 853 người/km². Về địa giới hành chính xã Mỹ Hưng phía Đông giáp huyện Thường Tín và Thanh Trì; phía Nam giáp xã Thanh Thùy và Tam Hưng; phía Tây giáp xã Bình Minh và Cự Khê, phía Bấc giáp huyện Thanh Trì và xã Cự Khê. (Ảnh: Google).

  Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội   

4. Một số đoạn đường gần UBND xã Mỹ Hưng

Một số đoạn đường gần UBND xã Mỹ Hưng về phía bắc có thể được mở. Trong đó có 3 đoạn đường chạy vuông góc với đường trục phía nam.

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Mỹ Hưng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 

 

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Mỹ Hưng. (Nguồn ảnh: Google).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội:

 (Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Bản đồ này do UBND huyện Thanh Oai lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).