Đường sẽ mở ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.

Đức Giang là một trong 14 phường thuộc quận Long Biên. Theo cổng thông tin điện tử phường có diện tích đất tự nhiên là 240,6 ha; phía Đông giáp phường Giang Biên; phía Tây giáp phường Thượng Thanh; phía Nam giáp các phường Gia Thụy, Việt Hưng; phía Bắc giáp các phường Thượng Thanh, Giang Biên.

Trên địa bàn phường Đức Giang hiện nay có nhiều tuyến giao thông lớn như: Ngô Gia Tự, Vạn Hạnh…

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở phường Đức Giang. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Long Biên.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ màu tím là con đường sẽ mở theo quy ở trong phạm vi phường Đức Giang trong tương lai

Đây là tuyến đường nối dài đường Mai Chí Thọ qua Vạn Hạnh đến Ngô Gia Tự. Theo quy hoạch có chiều dài khoảng 300m, điểm đầu là cuối đường Vạn Hạnh hiện tại, điểm cuối là đường Ngô Gia Tự.

Đường sẽ mở ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 1.

Tuyến đường sẽ mở ở trong phạm vi phường Đức Giang trong tương lai.

Đường sẽ mở ở phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa google trên vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG ĐỨC GIANG trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG ĐỨC GIANG trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm: 

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở PHƯỜNG ĐỨC GIANG trên thực địa tại đây.

ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở QUẬN LONG BIÊN trên thực địa tại đây.