Đường sẽ mở ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở phường Ninh Hiệp theo quy hoạch.

Ninh Hiệp là một phường thuộc thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với phía đông giáp các phường Ninh Đa và Ninh Giang; phía tây giáp xã Ninh Bình; phía nam giáp xã Ninh Quang; phía bắc giáp xã Ninh Đông.

Địa bàn phường có các tuyến giao thông quan trọng là Quốc lộ 26 và Quốc lộ 1A. Trung tâm hành chính thị xã Ninh Hòa nằm tại phường; trung tâm hành chính TP Nha Trang cách trung tâm phường khoảng 34 km.

Trong tương lai, phường Ninh Hiệp sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đường Hai Tháng Tư sẽ được kéo dài thêm khoảng 1 km về phía đông bắc.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở phường Ninh Hiệp có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở phường Ninh Hiệp thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa:

Phường Ninh Hiệp thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch phường Ninh Hiệp theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Ví dụ, đường kẻ viền màu xanh là đường giao thông được quy hoạch.

 Đường Hai Tháng Tư sẽ được kéo dài thêm khoảng 1 km về phía đông bắc theo quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở phường Ninh Hiệp trên bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở phường Ninh Hiệp. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY