Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh đáng chú ý nhất.

 

  Xã Thanh Phước có diện tích 25,08 km², dân số năm 2019 là 18.798 người, mật độ dân số đạt 750 người/km².  (Ảnh: Ảnh chụp màn hình Google).   

4. Đường gần song song với Đường tỉnh 782

Đường gần song song với Đường tỉnh 782 có chiều dài khoảng 2,5 km. Đoạn đường đi qua Văn phòng ấp Xóm Đồng.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thanh Phước theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).                   

 

 

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thanh Phước. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).                      

5. Đường song song với đường sẽ mở số 4

Đường song song với đường sẽ mở số 4 có chiều dài khoảng 2,5 km. Đoạn đường cách đường sẽ mở số 4 khoảng 950 m về phía tây.

 

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thanh Phước theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).                    

 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thanh Phước. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).                       

6. Đường vuông góc với Đường tỉnh 782

Đường vuông góc với Đường tỉnh 782 có chiều dài khoảng 3 km. Đoạn đường có điểm đầu ở Trường Tiểu học Trần Quốc Đại.

 

 

 

  Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thanh Phước theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. (Đường kẻ viền màu xanh lá).                     

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Thanh Phước. (Nguồn ảnh:  Ảnh chụp màn hình Google ).                        

 

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh: XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Bản đồ này được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt vào cuối năm 2021).