Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM (phần 5) - Ảnh 1.

Phường 14 là một phường thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phía đông giáp phường 8, phường 9 và phường 12; phía tây giáp quận 12; phía nam giáp quận Tân Bình; phía bắc giáp phường 13.

1. Đường đi qua trung Tâm Nghiên Cứu Công Nghệ Phần Mềm Bmag

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở phường 14, có chiều dài khoảng 200 m. Điểm đầu nằm trên đường số 44 (gần nhà phân phối Hoàng Phong). Điểm cuối nằm trên đường số 45 (gần trung Tâm Nghiên Cứu Công Nghệ Phần Mềm Bmag)

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM (phần 5) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14 theo ứng dụng Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM (phần 5) - Ảnh 3.

Đường sẽ mở ở phường 14, quận Gò Vấp trên bản đồ Google vệ tinh.

 2. Tuyến đường nối đường số 44 với đường số 38

Theo quy hoạch, tuyến đường nối đường số 44 với đường số 38 sẽ được mở trong thời gian tới. Đường có chiều dài khoảng 110 m. Điểm đầu nằm trên đường số 44 (gần công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Trung Lộc Tiến). Điểm cuối nằm trên đường số 38 (gần công ty Tahico Equipment).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM (phần 5) - Ảnh 4.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14 theo ứng dụng Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM (phần 5) - Ảnh 5.

Đường sẽ mở ở phường 14, quận Gò Vấp trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Tuyến đường nối đường chạy ven rạch phía tây của phường với đường số 43

Đây là một trong những đường sẽ mở đáng chú ý của phường 14, quận Gò Vấp. Đường có chiều dài khoảng 220 m. Điểm đầu nằm trên đường ven rạch phía tây của phường (gần hẻm 331/70 đường số 43). Điểm cuối nằm trên đường số 43 (gần công ty TNHH Kỹ thuật Phúc Thanh).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM (phần 5) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14 theo ứng dụng Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM (phần 5) - Ảnh 7.

Đường sẽ mở ở phường 14, quận Gò Vấp trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).