Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM (phần 6) - Ảnh 1.

Phường 14 là một phường thuộc quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Phía đông giáp phường 8, phường 9 và phường 12; phía tây giáp quận 12; phía nam giáp quận Tân Bình; phía bắc giáp phường 13.

 1. Tuyến đường nối đường ven rạch phía tây của phường với đường số 43

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở phường 14, có chiều dài khoảng 270 m. ĐIểm đầu nằm trên đường ven rạch phía tây của phường, đường sẽ chạy về hướng chính đông và dừng ở đường số 43.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM (phần 6) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14 theo ứng dụng Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM (phần 6) - Ảnh 3.

Đường sẽ mở ở phường 14, quận Gò Vấp trên bản đồ Google vệ tinh.

 2. Đường đi qua công ty TNHH một thành viên Ant Farm

Theo quy hoạch, đường đi qua công ty TNHH một thành viên Ant Farm sẽ được mở trong thời gian tới. Đường có chiều dài khoảng 180 m. Điểm đầu nằm trên đường số 43 (gần công ty TNHH TM Thạch Bình). Điểm cuối nằm trên đường số 42 (công ty cổ phần may quốc tế Thắng Lợi).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM (phần 6) - Ảnh 4.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14 theo ứng dụng Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM (phần 6) - Ảnh 5.

Đường sẽ mở ở phường 14, quận Gò Vấp trên bản đồ Google vệ tinh.

 3. Tuyến đường nối đường ven rạch phía tây phường với đường số 42

Đây là một trong những đường sẽ mở đáng chú ý của phường 14, quận Gò Vấp. Đường có chiều dài khoảng 80 m. Điểm đầu nằm trên đường chạy ven rạch phía tây của phường. Điểm cuối nằm trên đường số 42.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM (phần 6) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14 theo ứng dụng Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 14, quận Gò Vấp, TP HCM (phần 6) - Ảnh 7.

Đường sẽ mở ở phường 14, quận Gò Vấp trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).