Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 5, quận 5, TP HCM (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 5, quận 5, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 5, quận 5, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường 5 là một phường thuộc quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Phía đông giáp phường 1; phía tây giáp phường 6; phía nam giáp quận 8 qua ranh giới là kênh Tàu Hũ; phía bắc giáp phường 7.

1. Đường mở rộng hẻm 65 Trần Tuấn Khải

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở phường 5, có chiều dài khoảng 180 m. Điểm đầu nằm trên đầu hẻm 65 Trần Tuấn Khải, đường sẽ mở rộng hẻm này, sau đó nối dài xuống đường An Bình (gần công ty TNHH nữ trang Minh Thịnh).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 5, quận 5, TP HCM (phần 1) - Ảnh 2.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 5 theo ứng dụng Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 5, quận 5, TP HCM (phần 1) - Ảnh 3.

Đường sẽ mở ở phường 5, quận 5 trên bản đồ Google vệ tinh.

 2. Tuyến đường nối đường Trần Tuấn Khải với đường An Bình

Theo quy hoạch, tuyến đường nối đường Trần Tuấn Khải với đường An Bình sẽ được mở trong thời gian tới. Đường có chiều dài vào khoảng 150 m. Điểm đầu nằm trên đường Trần Tuấn Khải (gần HTX vận tải số 9). Điểm cuối nằm trên đường An Bình (gần công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 5, quận 5, TP HCM (phần 1) - Ảnh 4.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 5 theo ứng dụng Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 5, quận 5, TP HCM (phần 1) - Ảnh 5.

Đường sẽ mở ở phường 5, quận 5 trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Tuyến đường nối đường Nhiêu Tâm với đường Huỳnh Mẫn Đạt

Đường này sẽ được mở trong tương lai gần ở phường 5, có chiều dài khoảng 140 m. Điểm đầu nằm trên nút giao đường Nhiêu Tâm với đường Nghĩa Thục). Điểm cuối nằm trên đường Huỳnh Mẫn Đạt (gần bệnh viện Nhiệt đới - khoa Xét nghiệm).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 5, quận 5, TP HCM (phần 1) - Ảnh 6.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 6 theo ứng dụng Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường 5, quận 5, TP HCM (phần 1) - Ảnh 7.

Đường sẽ mở ở phường 5, quận 5 trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).