Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường An Phú nằm ở phía đông bắc Quận 2. Phía bắc phường An Phú giáp phường Phước Long A (Quận 9) qua Rạch Chiếc; phía tây bắc là sông Sài Gòn và phường Thảo Điền; phía tây nam là các phường Bình An, Bình Khánh; phía nam giáp phường Bình Trưng Tây; phía đông giáp phường Phước Long B (Quận 9). (Nguồn ảnh: Google).

Đường chạy men theo sông Rạch Chiếc, qua An Phú Compound

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú đáng chú ý có đoạn đường chạy men theo sông Rạch Chiếc, đi qua An Phú Compound với chiều dài khoảng 800 m. Tuyến có điểm đầu gần Đường số 5, sau đó chạy men theo sông Giồng Ông Tố, và kết thúc ở Đường số 2, gần Bia tưởng niệm các chiến sỹ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 4.

Tuyến chạy men theo sông Rạch Chiếc, và có điểm đầu gần Đường số 5. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 5.

Tuyến chạy qua khu vực An Phú Compound. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường An Phú, quận 2, Thủ Đức, TP HCM (phần 4) - Ảnh 6.

Tuyến kết thúc ở Đường số 2, gần Bia tưởng niệm các chiến sỹ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp)