Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý.

  Phường Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

7. Tuyến đường qua trường Tiểu học Cổ Nhuế 1

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 1 đáng chú ý có tuyến đường đi qua trường Tiểu học Cổ Nhuế 1, kết nối với KĐT Tây Hồ Tây, dài khoảng 350 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 1. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường quy hoạch, gần trường Tiểu học Cổ Nhuế 1.

 Tuyến đường này đi qua bên hông trường học.

 Và hướng vào khu dân cư.

 Đoạn cuối kết thúc khi giao với đường ở KĐT Tây Hồ Tây.

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

8. Đường từ Trần Cung đến KĐT Tây Hồ Tây

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 1 đáng chú ý có tuyến đường từ Trần Cung đến KĐT Tây Hồ Tây, dài khoảng 270 m.

   Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 1. (Ảnh chụp từ Google Maps). 

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường nội bộ KĐT Tây Hồ Tây.

 Tuyến đi qua nhiều nhà dân.

 Và mở rộng đường Trần Cung.

 Toàn cảnh tuyến đướng ẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

9. Tuyến đường từ mục 7 đến KĐT Tây Hồ Tây

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 1 đáng chú ý có tuyến đường từ mục 7 đến KĐT Tây Hồ Tây, dài khoảng 230 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Cổ Nhuế 1. (Ảnh chụp từ Google Maps).  

 Toàn cảnh tuyến đường (màu đen) sẽ mở theo quy hoạch.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối, căn cứ theo quy hoạch phân khu H2-1).