Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

  Phường Hương Sơ nằm ở phía tây bắc thành phố Huế. Phía đông giáp phường Hương Vinh; Phía tây giáp phường An Hòa; Phía nam giáp phường Tây Lộc và phường Hương Vinh; Phía bắc giáp phường Hương Vinh và thị xã Hương Trà. 

4. Đường nối từ đường tàu và kéo xuống phía nam

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,09 km nối từ đường tàu đoạn gần quán tạp hóa dì Bê và kéo xuống phía nam của phường. Tuyến đi qua đoạn chùa Quang Đức.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

5. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 4 ra phía tây nam

Đây là tuyến đường dài khoảng 584 m bắt đầu dài từ tuyến đường sẽ mở ở mục 1 và kéo ra phía tây nam đoạn sẽ mở đường vành đai 3 trong tương lai.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

6. Đường đi qua khu dân cư Tây An Hòa

Trong tương lai phường Hương Sơ sẽ có tuyến đường dài khoảng 310 m nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 4 và kéo ra phía tây nam. Tuyến đi qua khu dân cư Tây An Hòa.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế. 

  Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh. 

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.