Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

 Phường Hương Sơ nằm ở phía tây bắc thành phố Huế. Phía đông giáp phường Hương Vinh; Phía tây giáp phường An Hòa; Phía nam giáp phường Tây Lộc và phường Hương Vinh; Phía bắc giáp phường Hương Vinh và thị xã Hương Trà.

7. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 4 với mục 6

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 784 m nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 4 đoạn shop giày Quảng. Tuyến kéo dài xuống phía nam và nối với đường sẽ mở ở mục 6.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối từ đường Trần Quý Khoáng lên đường Mê Linh

Đây là tuyến đường dài khoảng 622 m nối từ đường Trần Quý Khoáng và kéo lên đường Mê Linh ở đoạn giao nhau với đường Nguyễn Đóa.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường cắt qua phường ở phía đông

Trong tương lai phường Hương Sơ sẽ có tuyến đường dài khoảng 224 m cắt qua phía đông của xã ở đoạn Bệnh viện Phong-Da liễu tỉnh Thừa Thiên Huế.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.