Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

 Phường Hương Sơ nằm ở phía tây bắc thành phố Huế. Phía đông giáp phường Hương Vinh; Phía tây giáp phường An Hòa; Phía nam giáp phường Tây Lộc và phường Hương Vinh; Phía bắc giáp phường Hương Vinh và thị xã Hương Trà.

10. Đường nối từ đường Đặng Chiêm sang đường Trần Quý Khoáng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 254 m nối từ đường Đặng Chiêm sang đường Trần Quý Khoáng ở đoạn Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tân Sanh Trang.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 10 xuống phía nam

Đây là tuyến đường dài khoảng 360 m nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 10 và kéo xuống phía nam ở đoạn kênh đào.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối từ đường Trần Quý Khoáng về phía tây

Trong tương lai phường Hương Sơ sẽ có tuyến đường dài khoảng 377 m nối từ đường Trần Quý Khoáng ở đoạn Cửa Hàng Ngũ kim Điện Nước Đào Dũng và kéo về phía tây của phường.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.