Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

 Phường Hương Sơ nằm ở phía tây bắc thành phố Huế. Phía đông giáp phường Hương Vinh; Phía tây giáp phường An Hòa; Phía nam giáp phường Tây Lộc và phường Hương Vinh; Phía bắc giáp phường Hương Vinh và thị xã Hương Trà.

13. Đường nối từ đường Trần Quý Khoáng sang đường Nguyễn Duy

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 357 m nối từ đường Trần Quý Khoáng và kéo dài sang đường Nguyễn Duy. Tuyến đường này chạy song song với đường Nguyễn Văn Linh.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

14. Đường men theo kênh đào

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,11 km chạy men theo kênh đào nối từ đường Tản Đà và kéo xuống đường Nguyễn Văn Linh.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

15. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 14 lên phía đông

Trong tương lai phường Hương Sơ sẽ có tuyến đường dài khoảng 851 m nối từ tuyến đường sẽ mở ở mục 14 và kéo lên phía đông. Tuyến đi qua đoạn gần chợ Hương Sơ.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.