Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (phần 10)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Khánh Bình nằm ở trung tâm thị xã Tân Uyên. Phía đông giáp xã Bạch Đằng; Phía tây giáp phường Tân Hiệp và phường Tân Vĩnh Hiệp; Phía nam giáp các phường Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Thạnh Phước; Phía bắc giáp phường Uyên Hưng.

28. Đường nối từ đường HL418 lên đường sẽ mở ở mục 25

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,17 km nối từ đường HL418 và kéo lên đường sẽ mở ở mục 25. Tuyến đi qua đoạn công ty TNHH Hồng Khai.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thị xã Tân Uyên 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

29. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 28 xuống đường Lê Quang Định

Đây là tuyến đường dài khoảng 883 m nối từ đường sẽ mở ở mục 28 và kéo xuống đường Lê Quang Định. Tuyến đường này đi qua công ty TNHH sản xuất gạch Bình Dương.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

30. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 29 xuống đường HL418

Trong tương lai phường Khánh Bình sẽ có tuyến đường dài khoảng 675 m nối từ đường sẽ mở ở mục 29 và kéo xuống đường HL418 ở đoạn nhà máy cơ khí An Tâm.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY.