Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (phần 8)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Khánh Bình nằm ở trung tâm thị xã Tân Uyên. Phía đông giáp xã Bạch Đằng; Phía tây giáp phường Tân Hiệp và phường Tân Vĩnh Hiệp; Phía nam giáp các phường Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Thạnh Phước; Phía bắc giáp phường Uyên Hưng.

22. Đường Khánh Bình 27 mở rộng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình đáng chú ý có tuyến đường Khánh Bình 27 mở rộng ra và nối với đường đại lộ nam Tân Uyên sẽ mở. Tổng chiều dài của tuyến đường sau khi mở rộng là 730 m.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thị xã Tân Uyên 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

23. Đường nối từ đại lộ nam Tân Uyên sẽ mở ra đường tỉnh 745

Đây là tuyến đường dài khoảng 939 m nối từ địa lộ nam Tân Uyên và kéo ra đường tỉnh 745 theo hướng đông. Tuyến cắt qua đường Khánh Bình 26.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

24. Đường nối từ đường tỉnh 745 lên phía bắc

Trong tương lai phường Khánh Bình sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,1 km nối từ đường tỉnh 745 lên phía bắc đoạn công ty giày Thái Dương.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY.