Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Khánh Bình nằm ở trung tâm thị xã Tân Uyên. Phía đông giáp xã Bạch Đằng; Phía tây giáp phường Tân Hiệp và phường Tân Vĩnh Hiệp; Phía nam giáp các phường Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Thạnh Phước; Phía bắc giáp phường Uyên Hưng.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Tân Uyên mới nhất  

19. Đường nối từ đường tỉnh 745 lên đường tỉnh 746

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 2,5 km nối từ đường tỉnh 245 và kéo lên đường tỉnh 746. Tuyến đi qua đoạn công ty Đức Hòa.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

20. Đại lộ nam Tân Uyên

Đây là tuyến đường đại lộ nam Tân Uyên bắt đầu từ đường tỉnh 745 và kéo dài lên phía bắc của phường một đoạn khoảng 2,8 km. Tuyến đi trùng một đoạn với đường Khánh Bình 13.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

21. Đường nối từ đại lộ nam Tân Uyên ra phía tây

Trong tương lai phường Khánh Bình sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,6 km nối từ đại lộ nam Tân Uyên và kéo ra phía tây của phường. Tuyến đi trùng một đoạn với đường Trịnh Hoài Đức.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY.