Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Khánh Bình nằm ở trung tâm thị xã Tân Uyên. Phía đông giáp xã Bạch Đằng; Phía tây giáp phường Tân Hiệp và phường Tân Vĩnh Hiệp; Phía nam giáp các phường Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Thạnh Phước; Phía bắc giáp phường Uyên Hưng.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Tân Uyên mới nhất

4. Đường nối từ đường Lê Quang Định xuống đường tỉnh 747

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,85 km nối từ đường Lê Quang Định ở đoạn đường Khánh Bình 71 và kéo xuống đường tỉnh 747 theo hướng đông nam.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

5. Đường nối từ đường HL418 xuống đường sẽ mở ở mục 4

Đây là đoạn đường dài khoảng 530 m nối từ đường HL418 ở đoạn chùa Kỳ Hoàn và kéo xuống đường sẽ mở ở mục 4 theo hướng nam.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

6. Đường nối đường sẽ mở ở mục 5 với mục 3

Trong tương lai phường Khánh Bình sẽ có tuyến đường dài khoảng 235 m nối đường sẽ mở ở mục 5 với mục 3 đoạn gần đường Khánh Bình 63.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY.