Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Khánh Bình nằm ở trung tâm thị xã Tân Uyên. Phía đông giáp xã Bạch Đằng; Phía tây giáp phường Tân Hiệp và phường Tân Vĩnh Hiệp; Phía nam giáp các phường Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Thạnh Phước; Phía bắc giáp phường Uyên Hưng.

16. Đường nối từ đường Lê Quang Định lên đường Khánh Bình 69

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 750 m nối từ đường Lê Quang Định ở đoạn quầy thuốc Kim Hằng và kéo lên đường Khánh Bình 69.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

17. Đường nối từ đường tỉnh 745 lên đường sẽ mở ở mục 16

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,6 km nối từ đường tỉnh 745 ở đoạn giao nhau với đường Khánh Bình 10 và kéo lên đường sẽ mở ở mục 16.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

18. Đường Khánh Bình 72 mở rộng

Trong tương lai phường Khánh Bình sẽ có tuyến đường Khánh Bình 72 mở rộng thêm. Tuyến bắt đầu từ đường Lê Quang Định ở đoạn nhà thuốc tây Hoàng Oanh và kéo lên phía tây bắc. Tổng chiều dài của tuyến đường sau khi mở rộng là 880 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY.