Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (phần 3)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Khánh Bình nằm ở trung tâm thị xã Tân Uyên. Phía đông giáp xã Bạch Đằng; Phía tây giáp phường Tân Hiệp và phường Tân Vĩnh Hiệp; Phía nam giáp các phường Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Thạnh Phước; Phía bắc giáp phường Uyên Hưng.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Tân Uyên mới nhất  

7. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 3 ra phía đông

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 875 m nối từ đường sẽ mở ở mục 3 và kéo sang đường tinhg 747 ở đoạn Miễu Bà Rạch Cát.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

8. Đường nối từ đường sẽ mở ở mục 3 xuống đường tỉnh 747

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,6 km nối từ đường sẽ mở ở mục 3 và kéo xuống đường tỉnh 747 theo hướng đông nam.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

9. Đường nối đường sẽ mở mục 7 với mục 8

Trong tương lai phường Khánh Bình sẽ có tuyến đường dài khoảng 480 m nối đường sẽ mở ở mục 7 với mục 8. Tuyến đi qua đoạn Doanh Nghiệp Tư Nhân Gạch Ngói Đồng Tâm Số 17.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY.