Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Khánh Bình nằm ở trung tâm thị xã Tân Uyên. Phía đông giáp xã Bạch Đằng; Phía tây giáp phường Tân Hiệp và phường Tân Vĩnh Hiệp; Phía nam giáp các phường Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Thạnh Phước; Phía bắc giáp phường Uyên Hưng.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở thị xã Tân Uyên mới nhất   

10. Đường nối từ đường HL406 lên đường tỉnh 745

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,3 km nối từ đường HL406 và kéo lên đường tỉnh 745. Tuyến cắt qua đoạn gấp khúc của đường Khánh Bình 02.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

11. Đường nối từ đường HL418 xuống đường Khánh Bình 05

Đây là tuyến đường dài khoảng 660 m nối từ đường HL418 và kéo xuống đường Khánh Bình 05 theo hướng tây nam. Tuyến đi trùng một đoạn với đường Khánh Bình 67.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

12. Đường nối từ đường HL418 xuống đường tỉnh 745

Trong tương lai phường Khánh Bình sẽ có tuyến đường dài khoảng 1,3 km nối từ đường HL418 và kéo xuống đường tỉnh 745. Tuyến đi trùng một đoạn với đường Khánh Bình 69.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY.