Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (phần 9)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đáng chú ý nhất.

 Phường Khánh Bình nằm ở trung tâm thị xã Tân Uyên. Phía đông giáp xã Bạch Đằng; Phía tây giáp phường Tân Hiệp và phường Tân Vĩnh Hiệp; Phía nam giáp các phường Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Thạnh Phước; Phía bắc giáp phường Uyên Hưng.

25. Đường cắt qua đường Khánh Bình 29

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 970 m nối từ đường tỉnh 745 và kéo xuống đường Lê Quang Định. Tuyến đường này cắt qua đường Khánh Bình 29.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở thị xã Tân Uyên  

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

26. Đường nối từ HL418 lên đường tỉnh 746

Đây là tuyến đường dài khoảng 1,78 km nối từ HL418 và kéo lên đường tỉnh 746 theo hướng đông bắc. Tuyến đi trùng một đoạn với đường Khánh Bình 68.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

27. Đường nối từ đường tỉnh 745 sang đường sẽ mở ở mục 26

Trong tương lai phường Khánh Bình sẽ có tuyến đường dài khoảng 680 m nối từ đường tỉnh 745 sang đường sẽ mở ở mục 26. Tuyến đi trùng một đoạn với đường Khánh Bình 28.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Khánh Bình theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên.

 Đường sẽ mở ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Tân Uyên: Xem và tải về TẠI ĐÂY.