Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kim Long, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 1)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kim Long, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

 Kim Long là một phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phường có diện tích 2,45 km², dân số năm 1999 là 11.902 người, mật độ dân số đạt 4.858 người/km².

1. Đường nối từ đường Vạn Xuân xuống đường Nguyễn Hoàng

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kim Long đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,05 km nối từ đường Vạn Xuân xuống đường Nguyễn Hoàng ở đoạn trường Tiểu học số 2 Kim Long.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kim Long theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Kim Long, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

2. Đường nối từ đường Phạm Thị Liên lên tuyến đường sẽ mở ở mục 1

Đây là tuyến đường dài khoảng 441 m nối từ đường Phạm Thị Liên và kéo lên tuyến đường sẽ mở ở mục 1 đoạn gần đường Mai Khắc Đôn hiện tại.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kim Long theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Kim Long, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

3. Đường nối từ đường Phạm Thị Liên lên phía bắc

Trong tương lai phường Kim Long sẽ có tuyến đường dài khoảng 358 m bắt đầu từ đường Phạm Thị liên ở đoạn giao nhau với kiệt 69 Phạm Thị Liên. Tuyến kéo dài lên phía bắc ở đoạn ven sông Bạch Yến.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Kim Long theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Kim Long, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.