Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đáng chú ý nhất.

 Phường Hương Sơ nằm ở phía tây bắc thành phố Huế. Phía đông giáp phường Hương Vinh; Phía tây giáp phường An Hòa; Phía nam giáp phường Tây Lộc và phường Hương Vinh; Phía bắc giáp phường Hương Vinh và thị xã Hương Trà.

16. Đường nối đường Tản Đà sang đường Phạm Thận Duật

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ đáng chú ý có tuyến đường dài khoảng 1,23 km nối từ đường Tản Đà ở đoạn trường mầm non Hương Sơ và kéo về phía tây nối với đường Phạm Thận Duật.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

17. Đường nối từ đường Nguyễn Văn Linh lên đường sẽ mở ở mục 16

Đây là tuyến đường dài khoảng 382 m nối từ đường Nguyễn Văn Linh ở đoạn trạm Y tế phường Hương Sơ và kéo lên đường sẽ mở ở mục 15.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

18. Đường nối từ đường Nguyễn Văn Linh lên phía tây bắc

Trong tương lai phường Hương Sơ sẽ có tuyến đường dài khoảng 386 m nối từ đường Nguyễn Văn Linh và kéo lên phía tây bắc đoạn gần trường mầm non Hương Sơ.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Hương Sơ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế.

 Đường sẽ mở ở phường Hương Sơ, thành phố Huế trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo bản đồ quy điều chỉnh hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế).

Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Huế: Xem và tải về TẠI ĐÂY.