Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 13)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 1) - Ảnh 1.

Phường Long Bình nằm ở phía đông TP Thủ Đức. Phía đông phường giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Đồng Nai; phía tây giáp phường Long Thạnh Mỹ; phía nam giáp phường Long Phước; phía bắc giáp tỉnh Bình Dương. (Nguồn ảnh: Google).

1. Đoạn đường qua Hẻm 16/30

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình đáng chú ý có đoạn đường qua Hẻm 16/30 với chiều dài khoảng 600 m. Tuyến có điểm đầu ở gần số 1093, đường Nguyễn Xiển, sau đó tuyến chạy về phía bờ sông Đồng Nai.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 2.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình. (Nguồn ảnh: Google).

2. Một đoạn Hẻm 16 mở rộng và kéo dài

Trong tương lai, một đoạn Hẻm 16 sẽ được mở rộng và kéo dài thêm khoảng 600 m. Đoạn đường có điểm đầu ở nút giao Hẻm 16 với đường Mạc Hiển Tích, sau đó tuyến chạy dọc theo sông Đồng Nai.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 4.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình theo bản đồ quy hoạch trên ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp. (Đường kẻ viền màu đỏ).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 6.

Đoạn đường có điểm đầu ở nút giao Hẻm 16 với đường Mạc Hiển Tích. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 7.

Tuyến sau đó chạy dọc theo sông Đồng Nai. (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Long Bình, quận 9, Thủ Đức, TP HCM (phần 13) - Ảnh 8.

Tuyến kết thúc ở gần bờ sông Đồng Nai. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).