Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở Hà Nội mới nhất

 Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh chụp từ Google Maps).

17. Tuyến đường từ Đồng Me đến Mễ Trì Hạ

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì đáng chú ý từ đường Đồng Me đến Mễ Trì Hạ với chiều  dài khoảng 600 m.

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì. (Ảnh chụp từ Google Maps ).

 Tuyến đường sẽ mở có điểm đầu ở đường Đồng Me.

 

 Tuyến đường quy hoạch này đi qua nhiều nhà dân.

 Đoạn qua chùa Mễ Trì Hạ.

 Tuyến đi trùng với một phần đường Mễ Trì Hạ.

18. Tuyến đường nối Đại lộ Thăng Long với đường Hồ Mễ Trì

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì đáng chú ý có tuyến đường nối Đại lộ Thăng Long với đường Hồ Mễ Trì với chiều dài khoảng 350 m.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì. (Ảnh chụp từ Google Maps ). 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

19. Tuyến đường từ mục 17 đến đường Mễ Trì

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì đáng chú ý có tuyến đường từ mục 17 đến đường Mễ Trì với chiều dài khoảng 82 m. Đây là tuyến đường đối diện nút giao Mễ Trì - Hoàng Trọng Mậu.

  Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì. (Ảnh chụp từ Google Maps ).  

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

20. Tuyến đường từ mục 17 đến đường Mễ Trì

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì đáng chú ý có tuyến đường từ mục 17 đến đường Mễ Trì dài khoảng 62 m.

    Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Mễ Trì. (Ảnh chụp từ Google Maps ).  

 

 

 Toàn cảnh tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch trên thực tế.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Quy hoạch phân khu đô thị H2-2).